کبد چرب دارید؟
توسط : Dr.moslehi

 

 

✅کبد چرب دارید؟ پوست این میوه داروی شماست!🍎

✨پوست سیب بهترین ماده برای مهار و درمان کبد چرب محسوب میشود.

✨پوست این میوه موجب کاهش چاقی هم میشود.


🍃 

چهارشنبه 2/7/1399 - 6:27
پسندیدم 0
UserName