در روزهاي آخر عمر مبارك پيامبر اكرم صلوات الله ، ايشان به مسجد آمدند و اعلام داشتند هر كسي حقي بر من
توسط : از تبیان
در روزهاي آخر عمر مبارك پيامبر اكرم صلوات الله ، ايشان به مسجد آمدند و اعلام داشتند هر كسي حقي بر من دارد آن را مطالبه كند ، چون دادن حق به صاحب آن در دنيا آسانتر از اداي آن در آخرت است. شخصي به نام "سوادة بن قيس" از جاي برخاست و عرض كرد .
سه شنبه 23/2/1382 - 9:47
پسندیدم 0
UserName