• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
داغ بر داغ
این چرخ جفا پیشه ی، عالی بنیاد/ هرگز گره کار کسی را نگشاد/ هرجا که دلی دید، که داغی دارد/ داغ دگری، بر سر آن داغ نهاد
خود شناسی :
1 - به باز گفت همی زاغی، همچو یارانیم / که هر دو مرغیم، از جنس و اصل یکدیگر 2 - جواب داد، که مرغیم جز به جای هنر / میان طبع من و تو ، میانه نیست، نگر 3 - خورد از آنکه بماند ز من ، ملوک زمین / تو از پلیدی و مردار، پر کنی ژاغر (1) . (1) چینه دان مرغ
بهار آمد که چه ؟
بهار آمد که از گلبن همی بانگ هزار آید / بهر ساعت خروش مرغ زار ،از مرغزار آید / بجوشد مغز جان چون بوی گل از گلستان برخیزد/ به پّرد مرغ دل، چون بانک مرغ از شاخسار آید (میرزا حبیب قاآنی )
کیست از دشمن ، دشمن تر ؟
کسانی که بد را پسندیده اند /ز نیکی ندانم چه بد دیده اند / کسانی که، پیغام دشمن برند / ز دشمن همانا ، که دشمن ترند
این سه را پنهان کن ...
در بیان این سه کم جنبان لبت / از ذهاب و از ذهب وز مذهبت / کین سه را خصم است بسیار و عدو / در کمینت ایستد چون داند او / ور بگویی با یکی گو الوداع / کل سر جاوز اثنین وداع ... استر ذهبک و ذهابک و مذهبک ؛ مال ، راه و وذهبت را از دیگران مخفی بدار.
شاید بهتر باشد فولاد بجوم ...
به دندان رخنه در پولاد کردن / به ناخن راه در خارابریدن / فرو رفتن به آتش دان ، نگون سار/ به پلک دیده آتش پاره چیدن / به فرق سر نهادن صد شتر بار / زمشرق جانب مغرب دویدن / بسی بر " جامی " آسانتر نماید / که بار منت دونان کشید.
جامی
باز کن دیده ی خود را بنگر ...
باز کن دیده ی خود را ای دل / بنگر / در زمانی که زمین را ز دو سو / بر جگر/ تیر تاتار جهانخواره فرود آمده است/ وطنم - قامت بالنده ی عشق - سر به داریست که از دار فرود آمده است.
سید حسن حسینی
فرق دل با ساعت در چیست؟
فرق دل با ساعت در این است که ساعت وقتی زنگ بزند صاحبش را بیدار می کند اما دل وقتی زنگ بزند صاحبش را می خواباند
سید حسن حسینی
شباهت شما به آثار هنری چیست؟
آثار هنری به دو دلیل ارزشمندند . اول اینکه توسط استادان به وجود آمده اند و دوم اینکه تعدادشان کم است. شما گنج گرانبهایی هستید زیرا توسط بزرگترین استاد خلق شده اید و فقط یکی هستید.
آگ ماندینو
عاشورا طوفان خون است ، در احرام فریاد... عاشورا تجلى كعبه است ، در میقات خون ... عاشورا بلوغ روز است ، در استلام آفتاب ... عاشورا شفق خونبار است ، در فجر آگاهى ...
عاشورا حضور شگرف انسانیت است ، در هر جا و هر روز... عاشورا مائده بزرگ روح انسان است ، در تداوم اعصار... عاشورا ضربان قلب خورشید است ، در سینه خاك ... عاشورا صیرورت روح كلى است ، در تكاپوى پرشكوه تكلیف ... عاشورا تجسم اعلاى وجدان بزرگ است ، در دادگاه روزگار... عاشورا ذات متعالى ارزش است ، در مقیاسها، هر مقیاس ... عاشورا عظمت سرشارى لحظه هاست ، در فوران بزرگ سپیده ... عاشورا حضور نور است ، در سیطره بى امان ظلمت ... عاشورا صلابت شجاعت انسان است ، در تجلیگاه ایمان ... عاشورا جارى سیال مناجات است ، در محراب حماسه ... عاشورا طوفان خون است ، در احرام فریاد... عاشورا تجلى كعبه است ، در میقات خون ... عاشورا بلوغ روز است ، در استلام آفتاب ... عاشورا شفق خونبار است ، در فجر آگاهى ... عاشورا روح توفانگر عدالت است ، در مالبد آفاق ... عاشورا بارش خونین لحظه هاست ، بر ارواح خروشان ... عاشورا نقش بیدار گذرها و رهگذرهاست ، در كاروان دراز آهنگ زنگیها و عبورها... عاشورا نجواى بزرگ صخره هاست ، در دشتها و هامونها... عاشورا بازخوان تورات و انجیل و زبور است ، در معبد اقدام ... عاشورا ترتیل آیات است ، در الواح ابدیت ... عاشورا دژنگهبانى تعالیم وحى است ، در آفاق زمانها... عاشورا خون خداست ، جارى در رگهاى تنزیل ... عاشورا اعلان ((ان الله یامر بالعدل )) است ، و پشتوانه ((لیقوم الناس بالقسط))... عاشورا حنجره خونین كوه ((حرا)) ست ، در ستیغ ابلاغ ... عاشورا درگیرى دوباره محمد(ص ) است ، با جاهلیت بنى امیه و شرك قریش (96) عاشورا تجدید مطلع رجزهاى ((بدر)) است و ((حنین ))... عاشورا خط بطلان است بر موجودیت دوبار ((احزاب )) و ((خیبر))... عاشورا انفجار نماز است در شهادت ، و انفجار شهادت است در نماز... عاشورا راز حب ازلى است ، در افشایى شكوهمند... عاشورا قتلگاه اشباح توحید است ، در مصاف تجسم شرك ... عاشورا تبلور شكوهزاد جاودانگى حق است ، در تباهستان نابود باطل ... عاشورا نماز شب یازدهم است ، در سكوت خروشان خیمه هاى سوزان ... عاشورا هشدار خونین حسینیه هاست ، در معبر اقوام ... عاشورا رمز بقاى دین اسلام است و برقرارى آیین حق (حسین منى و انا من حسین ). عاشورا خروش تندر آساى ((عدل )) است ، در كلیت ناچیز كاخ دمشق ، و سپس كلیت ناچیز همه كاخها و قدرتها... عاشورا نفى همه ستمها و پلیدیها و پستیها و فجورها و ظلمها و حقكشى هاست ، به هر نام و در هر عملكرد... عاشورا فریاد گستر انسانهاى مظلوم است ، در همه تاریخ ... عاشورا غمگسار سترگ یتیمان و كاخ نشینان است در هر جاى زمین . عاشورا دست نوازش انسانیت است ، بر سر بى پناهان ... عاشورا رواق سرخ حماسه است ، در تاریكستان سیاهى و بیداد... عاشورا قلب تپنده دادخواهان است ، در محكمه بشریت ... عاشورا طنین بلند پیروزى است ، در گوش آبادیها... عاشورا عطشى است دریا آفرین ، در اقیانوس حیات ... عاشورا شهادتى است تابیده ، بر چكادهاى افراشته پیروزى ... عاشورا ((رسالتى )) است بزرگ ، بر دوش ((اسارتى )) رهایى بخش ... عاشورا خروش طنین افكن آزادگى است ، در زندگى ... عاشورا زنده كننده اسلام است ، و اسلام زنده شده عاشورا... عاشورا بانگ رساى همه انسانهاست ، در همه تاریخ ، از همه حنجره هاى پاك و خدایى ... عاشورا آبروى نمازگزاران است و عزت مسلمانان ... سرانجام ، عاشورا، ركن كعبه است ، و پایه قبله ، و عماد امت ، و حیات قرآن ، و روح نماز، و بقاى حج ، و صفاى صفا و مروه ، و جان مشعر و منى ... و عاشورا، هدیه اسلام است به بشریت و تاریخ ...
محمد رضا حکیمی