کد: 988631

پرسش

سلام . درصد خطا در یک آزمایش چگونه بدست می آید ؟ با سپاس

پاسخ

به نام خدا و با سلام

100 × مقدار واقعی /مقدار تجربی - مقدار واقعی=درصد خطا


پیروز و سربلند باشید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 23/3/1391 | پاسخ : چهارشنبه 24/3/1391 | پیش دانشگاهی | ديپلم | 23 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 6966 بار

تگ ها :

UserName
x