کد: 931

پرسش

لطفا نام قاری ترتیل را معرفی نمایید. و مكانهای اجاره نوار یا سی دی های اموزشی را معرفی نمایید . با تشكر

پاسخ

نام قاری بخش ترتیل ویژه قرآن ابوبكر شاطری از كشور عربستان می باشد .

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 17/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 17/11/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName