کد: 930355

پرسش

با سلام وعرض خسته نباشید صابون مایع چیستو چگونه ساخته میشود وواکنش انرا شرح دهید؟ 2- نقش NaCL در تهیه صابون چیست؟با تشکر لطفا در اسرع وقت پاسخ دهید با تشکراز پاسخ های قبلی

پاسخ

با سلام

1- می دانید ساختار یک مولکول صابون به صورت زیر است:
CH3-(CH2)n-COO-X+ که همانطور که اشاره نموده اید، در صابونهای جامد X یون سدیم و در صابونهای مایع پتاسیم و آمونیوم می باشد. حالت جامد یا مایع بودن هیچ چیز نیست به جز تفاوت در نیروهای بین مولکولی. در مورد صابونها هم نیروهای جاذبه ی واندروالسی بین سرهای هیدروکربنی صابون وجود دارد و هم نیروهای یونی بین سر یونی. در مورد صابونهای جامد، نیروها و پیوندهای یونی غلبه دارند بر نیروهای جاذبه ی واندروالسی و در مورد صابونهای مایع، نیروهای واندروالسی بر نیروهای یونی غلبه دارند. چون یون سدیم از نظر شعاع کوچکتر از یون پتاسیم یا آمونیوم است، تمرکز بار زیادی بر روی آن وجود دارد درنتیجه بین هر یون مثبت سدیم و سرهای قطبی مولکولهای کناری نیز جاذبه ی یونی وجود دارد در حالیکه در مورد بقیه این نیروها ضعیف تر می باشد.

چون پتاسیم دارای شعاع بیشتری از سدیم است،بار موثر هسته ی آن کمتر بوده و تمرکز بار روی آن کمتر است، درنتیجه قدرت پیوند یونی بین مولکولهای نمکی پتاسیم کمتر از گونه های مشابه با مولکولهای نمکی سدیم است. البته گذشته از نوع هیدروکسید، نوع روغن مورد استفاده در صابونهای مایع نیز متفاوت است. هر چه روغنهای مورد استفاده، کوتاه رنجیر تر و یا اشباع نشده باشند، صابون حالت مایع تری می گیرد.

2- افزایش نمک به دو علت انجام می شود. یکی اینکه یون سدیم به اندازه ی کافی در محیط باشد تا تمام ئیدروژنهای اسیدی بتواند با یون سدیم جایگزین شود.
دوم برای جداسازی گلیسیرین است. صابون حاصل به شدت بوی چربی می دهد. زیرا صابون حاصل دارای مقدار زیادی گلیسیرین است، چنانچه بخواهند گلیسیرین آنرا جدا کنند، قبل از ریختن در قالب، صابون را به مدت 24 ساعت در محلول اشباع شده نمک طعام قرار میدهند، سپس قرص صابون را از درون ظرف خارج کرده و پس از شستن به قطعات کوچک تقسیم نموده، در هوا خشک میکنند.

پیروز و سربلند اشید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 27/8/1390 | پاسخ : جمعه 27/8/1390 | پیش دانشگاهی | ديپلم | 20 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 31 بار

تگ ها :

UserName
x