کد: 930339

پرسش

باتوجه به سوال 927969منظورتان از این جمله چه بود:علاوه بر توجه به لزوم تعلق مجازات به خود جانی ـ که مسلم فرض شده ـ مساوات در تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مسأله قصاص هم شده است. خداوند مى فرماید: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در برابر زن "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏". یعنی از آنجا که هر کدام از اینها اگر بر دیگری جنایتی بکند، در صورت تفاوت جانی و مجنی علیه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی متفاوتی معمولا می گذارد، در قصاص این جهت هم باید ملاحظه و جبران گردد.؟

پاسخ

با سلام و عرض تحیت.
دوست محترم!
مقصود این است كه در قصاص تنها مساله این نیست كه یك نفر دیگری را كشته و باید او را مجازات كرد، بلكه باید تأثیرات اجتماعی و اقتصادی جنایت هم لحاظ شود و در قصاص جانی به گونه ای عمل نشود که بازماندگان مجرم، بیش از حد متحمل خسارت شوند. پس اگر شخصی آزاد، بنده ای را كشت، از آنجا كه بنده و آزاد در تأثیرات اجتماعی و اقتصادی با هم برابر نیستد، شخص آزاد قصاص نمی شود، بلکه باید دیه بپردازد، و یا اگر زنی توسط مردی کشته شد، مرد یا دیه او را بپردازد، و اگر هم به خواست خانواده مقتول قصاص شد، باید ما به التفاوت تأثیر اقتصادی ای که بر خانواده او گذاشته می شود ـ که در شریعت نصف دیه کامل تعیین شده است ـ به خانواده قاتل داده شود.
با آرزوی توفیق.
موسسه ذکر ـ قم.
باستانی.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : جمعه 27/8/1390 | پاسخ : چهارشنبه 2/9/1390 | | ديپلم | 17 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName
x