کد: 930190

پرسش

پیدا نمودن ثابت تعادل ید از طریق قانون پخش

پاسخ

با سلام

از نظر كمی پخش یك جسم بین دو حلال غیر قابل امتزاج را بر حسب ضریب پخش (ضریب تفكیك) K بیان میكنند.
غلظت A در حلال S /غلظت A در حلال S = K

از طریق اندازه گیری غلظت جزء مورد نظر در هر یک از فازها، می توان ثابت تعادل ماده ی مورد نظر بین دو فاز را تعیین نمود.

پیروز و سربلند باشید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 27/8/1390 | پاسخ : دوشنبه 7/9/1390 | پیش دانشگاهی | ليسانس | 22 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 53 بار

تگ ها :

UserName
x