کد: 929978

پرسش

سلام خانم ایلی خسته نباشید
لطفا در مورد سنتز سالسیلیک اسید از طریق هیدرولیز آسپرین به کمک تقطیر برگشتی به سوالام جواب بدین.
1 - نقش رفلاکس در این واکنش؟
2- چرا دمای واکنش نباید زیاد بالا برود؟
3- نقش اسید کلریدریک در این واکنش؟
4-مکانیزم واکنش مربوطه؟
خیلی خیلی ممنون

پاسخ

با سلام

واکنش هیدرولیز می تواند در حضور اسید یا باز کاتالیز شود، از اینرو افزودن اسید درواقع برای کاتالیز نمودن واکنش هیدرولیز می باشد.
از آنجا که برای انجام هیدولیز باید مولکولهای آب تفکیک شوند و به یونهای H مثبت و OH منفی تبدیل شوند ، رفلاکس انرژی مورد نیاز برای اینکار را تامین می کند
اما دما نباید از حد خاصی بالاتر رود زیرا باعث تجزیه ی مواد موجود در واکنش می شود.

با توجه به اینکه بخش مشاوره این سایت جهت رفع اشکال دانش آموزان در مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی در نظر گرفته شده است، دانشجویان باید خود به تحقیق و جستجو بپردازند. شما می توانید جهت یافتن مکانیسم واکنش به کتب شیمی آلی و سایتهای زیر مراجعه نمایید:


http://www.philasim.org/newmanual/exp14.pdf

http://web.uvic.ca/~pmarrs/chem463/463e35aspirinhydrolysis.pdf

پیروزو سربلند باشید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 26/8/1390 | پاسخ : شنبه 5/9/1390 | پیش دانشگاهی | دانشجو | 19 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 699 بار

تگ ها :

UserName
x