کد: 887922

پرسش

فرق بین واجب رکنی و غیر رکنی چیست؟

پاسخ

با سلام و احترام
دوست گرامي
موارد آن فرق مي‏کند، بايد توجه داشت که
واجبات نماز 11 چيز است:
1. نيت؛ 2. قيام؛ 3. تکبيره‏الاحرام؛ 4. رکوع؛ 5. سجود؛ 6. قرائت؛ 7.
تشهد؛ 8. سلام؛ 9. ذکر؛ 10. ترتيب؛ 11. موالات.
و از ميان اين واجبات پنج مورد آن رکن است:
1. نيت؛ 2. تکبيره‏الاحرام؛ 3. قيام موقع گفتن تکبيره‏الاحرام و قيام متصل به رکوع؛ يعني، ايستادن پيش از رکوع؛ 4. رکوع؛ 5. دو سجده.
فرق بين رکن و غير رکن اين است که رکن اگر عمدا يا سهوا کم و
يا زياد شد نماز باطل است و واجب غير رکني اگر عمدا کم و زياد شد نماز
باطل است؛ ولي اگر سهوا کم و زياد شد نماز صحيح است.
بنابر اين اگر در نماز سهوا اشتباهي مرتکب شد در صورتي که خللي به رکن
وارد شود نماز باطل است والا صحيح است.
مثلا اگر رکوع اضافه کرد يا دو سجده اضافه يا کم کرد يا تکبيره الاحرام را دو
بار گفت نماز باطل است؛ ولي اگر در قرائت يا اذکار چيزي سهوا کم يا زياد
شد اشکالي ندارد.
و من الله توفيق

مشاور : موسسه پرتو نور | پرسش : جمعه 27/3/1390 | پاسخ : شنبه 28/3/1390 | | ديپلم | 20 سال | سوالات شرعي | آيت الله لنکراني تعداد مشاهده: 15455 بار

تگ ها :

UserName