کد: 853999

پرسش

توضیح در مورد نانو

پاسخ

در سایت رشد
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87&SSOReturnPage=Check&Rand=0
توضیحات کلی در مورد فناوری نانو داده شده است.
امیدوارم مفید باشد

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : پنج شنبه 19/12/1389 | پاسخ : سه شنبه 24/12/1389 | پیش دانشگاهی | فوق ديپلم | 30 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 132 بار

تگ ها :

UserName