کد: 850766

پرسش

تعداد استخوان های اعضای بدن انسان باذکر نام (تعداد بازو=......و...) لطفا تا 4شنبه

پاسخ

با سلام و تبریک سال نو
با توجه به کل کتابهای استخوان شناسی : کل استخوانهای بدن 206 است . 50+78+78= 206
عدد 78 در بالا کاملا در بدن انسان مشهود است. در بدن انسان 78 استخوان در سمت راست وجود دارد که قرینه 78 استخوان سمت چپ بدن انسان است.
قسمت استخوانهای غیر قرینه :
سر : جمجمه 8 + صورت 14 + فك 1 = 22
كمر: گردنی 7 + سینه ای 12 + كمری 5 + دنبالچه 1 + خاجی 1 = 26
استخوان هیوئید زبان 1
استخوان جناخ سینه 1
*********************** ***********************
50
قسمت استخوانهای قرینه :

1 دست راست : بند انگشتان 14 --- كف دست 5 --- مچ دست 8 --- ساعد ، بازو ، ترقوه، كتف 5 = 32
2 دست چپ : بند انگشتان 14--- كف دست 5 --- مچ دست8 --- ساعد ، بازو، ترقوه ، كتف 5= 32
*********************** ***********************
3 پا ی راست : بند انگشتان 14 - كف پا 5 - مچ پا 7 - ساق ، ران ، كشكك ، خاصره 5 = 31
4 پای چپ : بند انگشتان 14- كف پا 5- مچ پا 7- ساق ، ران، كشكك ، خاصره 5 = 31
*********************** *************************
5 سینه راست : قسمت راست قفسه سینه : 12
6 سینه چپ : قسمت چپ قفسه سینه : 12
********************* *************************
7 گوش راست : قسمت راست گوش میانی : 3
8 گوش چپ : قسمت چپ گوش میانی : 3
********************** *************************
راست 78 چپ 78


استخوانهای سر: استخوانهای سر عموماً از نوع استخوانهای پهن هستند اسکلت سر شامل دو بخش جمجمه و چهره است. استخوانهای جمجمه هشت عدد هستند و عبارت‌اند از: یک پیشانی در جلو، یک استخوان پس سری که در پشت و زیر جمجمه قرار دارد، این استخوان سوراخی بیضوی دارد که از آن راه مغز با نخاع مربوط می‌شود. دو استخوان آهیانه در طرف بالای جمجمه، دو استخوان گیجگاه در دو پهلوی جمجمه، یک استخوان پروانه که کف جمجمه را تشکیل می‌دهد. یک استخوان غربالی در پشت و بالای حفره‌های بینی. استخوانهای چهره ۱۴ قطعه هستند. ۱۳ قطعه چسبیده به جمجمه و بی‌حرکت هستند و یک قطعه آرواره تحتانی متحرک است.
استخوانهای تنه شامل استخوان های ستون فقرات و قفسه سینه است
ستون فقرات : ستون فقرات از ۲۹ قطعه استخوان ساخته شده‌است به هر یک از قطعات ستون مهره یک مهره می‌گویند. مهره‌های پشت به قسمی روی هم قرار گرفته‌اند که جسم آنها روی هم و سوراخ آنها در امتداد یکدیگر و در نتیجه لوله درازی بوجود می‌آید محل استقرار نخاع است. میان جسم هر دو مهره یک تیغه غضروفی قرار گرفته‌است. مهره‌های ستون مهره‌ها را از نظر شکل و محل به پنج بخش تقسیم می‌کنند. مهره‌های گردن که تعداد آنها ۷ عدد است. مهرهای پشت که تعداد آنها ۱۲ عدد است و به دو زایده پهلویی و مهره پشت دو دنده متصل هستند. مهره‌های کمر که تعداد آن ۵ عدد است. استخوان یکپارچه دنبالچه که از اتصال ۴ یا ۵ مهره جنینی بوجود آمده‌است.
قفسه سینه :دنده‌ها، دوازده جفت کمان استخوانی هستند که از عقب به زایده پهلویی مهره‌های پشت متصلند و از جلو به جز دو جفت آخر با واسطه غضروف به جناغ مربوطند. جناغ استخوانی پهن است شبیه خنجر که غضروف دنده‌ها به آن متصل می‌شوند. از ۱۲ جفت دنده و ستون مهره‌ها و جناغ فضای محدودی بوجود می‌آید که دیافراگم، آن را از پایین مسدود می‌کند. این فضا که شش و قلب را در خود جای می‌دهد، قفسه سینه نام دارد.
استخوانهای دست شامل استخوان شانه و استخوان دست
استخوان شانه : شامل دو استخوان است : یکی ترقوه در جلو که از یک طرف به جناغ و از طرف دیگر به کتف مربوط است دیگری کتف در پشت شانه کتف استخوان پهن و نازکی است که شکل مثلث دارد سر استخوان بازو، در گودی استخوان کتف (گلانویید) فرو می‌رود و در آن می‌چرخد.
استخوان دست: دست شامل این استخوانها می‌باشد : استخوان بازو که استخوانی است دراز و از بالا در سوراخ کتف مفصل می‌شود و از پایین با استخوانهای ساعد ارتباط دارد. استخوانهای ساعد شامل زند زبرین یا استخوان رادیوس و زند زیرین یا استخوان اولنا است. زند زیرین، زایده‌ای به نام آرنج دارد که با استخوان بازو مفصل می‌شود ولی زند زبرین از پایین به مچ مفصل می‌شود. مچ دست، هشت استخوان کوتاه دارد که در دو ردیف قرار دارد. کف دست، پنج استخوان نسبتاً دراز دارد که از یک طرف با مچ مفصل می‌شود و از طرف دیگر با انگشتان. انگشتان دست که هر یک سه بند دارد، جز شست که دارای دو بند است.
استخوان های پا شامل استخوان نیم لگن و استخوان پا
استخوان نیم‌لگن :استخوان منفردی است که از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام استخوانهای تهی‌گاهی، شرم‌گاهی و نشیمن‌گاهی بوجود آمده‌است. از مجموع دو نیم‌لگن و استخوان خاجی فضایی بوجود می‌آید که به آن لگن خاصره می‌گویند.
استخوان پا: استخوان ران درازترین استخوان بدن است. سر برجسته آن در گودی نیم‌لگن فرو می‌رود و در آن می‌چرخد، سر دیگر آن دو برجستگی و یک شیار دارد. در مقابل شیار، استخوان کوچک پهنی به نام کشکک جای دارد. استخوانهای ساق، شامل درشت نی و نازک نی است. درشت نی از بالا با ران و از پایین با استخوانهای مچ پا مفصل می‌شود. قوزک داخلی پا، سر درشت نی است. نازک نی از بالا به درشت نی تکیه می‌کند و از پایین، قوزک خاجی پا را می‌سازد.
مچ پا ، ۷ استخوان دارد که بزرگ‌ترین آنها پاشنه را بوجود می‌آورد. کف پا، شامل پنج استخوان است. استخوانهای مچ به جز پاشنه و استخوانهای کف به صورت قوسی قرار گرفته‌اند و کاملاً به زمین تکیه نمی‌کنند. انگشتان پا که هر یک شامل سه بند است. به جز شست که دو بند دارد. استخوانهای انگشتان پا کوچک‌تر از استخوانهای انگشتان دست هستند و تحرک مختصری دارند.

نام غیر قرینه قرینه
Skull *1 8
Face*2 14
Hvoid*3 1
Vertebrae*4 26
Sternum*5 1
Auditory ossiclrs*6 6 (3*2)
Ribs*7 24 (12*2)
Cavicle*8 2 (1*2)
Scapule*9 2 (1*2)
Humerus*10 2 (1*2)
Radius*11 2 (1*2)
Ulna*12 2 (1*2)
Carplas*13 16 (8*2)
Metacarplas*14 10 (5*2)
Phalanges*15 28 (14*2)
Innominatcs(hip)bone*16 2 (1*2)
Femur*17 2 (1*2)
Patella*18 2 (1*2)
Fibula*19 2 (1*2)
Tibia*20 2 (1*2)
Tarsals*21 14 (7*2)
Metatarsals*22 10 (5*2)
Phalanges*23 28 (14*2)
تعداد کل 50 156 (78*2)


مشاور : خانم رنجبر | پرسش : سه شنبه 10/12/1389 | پاسخ : جمعه 19/1/1390 | دبیرستان | راهنمايی | 13 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 40189 بار

تگ ها :

UserName