کد: 835181

پرسش

با سلام وخسته نباشید میشه این اعداد رو به حروف برام بنویسید برام نوشتن کمی مشکل هست ممنون مشاورمحترم اگر چه سوالات ساده وبه تعداد شش عدد یعنی کمی زیاد است خلاصه پوزش که حجم نامه کمی زیاد هست در مورد سوال اول وسوم کمی توضیح دهید در صورت امکان با تشکر منتظرپاسخ تان هستم.
سوال اول: 751.000.231ریال ایا چون بخش هزارهایکهزارگان وده هزارگان وصدهزار گانش صفر است باید در نوشتن عبارت فوق به حروفس صفرها رو نه نویسیم . یعنی فقط می نویسم هفتصدوپنجاه یک میلیون ودویست سی ویک ریال بلی؟
سوال دوم: 751.000.232.000 به حروف چطور نوشته میشه؟
سوال سوم: 751.345.000 به حروف چطور نوشته میشه؟ آیا اینجور نوشته میشه یعنی بعد هزار در اخر عبارت حروفی را ریال می نویسم یعنی مثل: هفتصدوپنجاه و یک میلیون وسی صد وچهل وپنج هزارریال .
سوال چهار : 124.001.231 چطوری به حرف نوشته میشه چون در قسمت هزارهزار گان وصد هزارگان صفر است باز به حروف نوشته نمی شود ومی نویسم صد و بیست و چهار میلیون ویک هزارو دویست وسی یک ریال.
سوال پنج : 14.041.031ریال به حروف چطور نوشته میشه؟
سوال شش : 14.041.001ریال به حروف چطور نوشته میشه؟
با تشکر وسپاس

پاسخ

با سلام
سوال اول: عددی که به حروف نوشته اید، صحیح است.
سوال دوم: هفتصد و پنجاه و یک میلیارد و دویست و سی و دو هزار
سوال سوم: عددی که به حروف نوشته اید، صحیح است.
سوال چهارم: عددی که به حروف نوشته اید، صحیح است.
سوال پنجم: چهارده میلیون و چهل و یک هزار و سی و یک
سوال ششم: چهارده میلیون و چهل و یک هزار و یک
موفق باشید.

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : پنج شنبه 23/10/1389 | پاسخ : شنبه 25/10/1389 | پیش دانشگاهی | ليسانس | 25 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 82993 بار

تگ ها :

UserName