کد: 809395

پرسش

باسلام و عرض خسته نباشید خواهشمند است پاسخ پرسشهای ذیل را در اسرع وقت و با روشی ساده بیان فرمایید قبلا ً از حسن همکاری و توجه شما متشکرم .
1- چه مقدار آب 80 درجه سانتی گراد را باید در ظرفی مسی به جرم 400 گرم و دمای 5 درجه سانتی گراد بریزیم تا دمای تعادل به 30 درجه سانتیگراد برسد ؟ J/Kg.K 380 : مسC
J/Kg.K 380 : آبC
پاسخ :25 گرم
2- 90گرم جیوه 100 درجه سانتی گراد را درون 100 گرم آب 20 درجه سانتی گراد می ریزیم . دمای تعادل 22.3درجه سانتیگراد می شود ظرفیت گرمایی ویژه جیوه چقدر است ؟پاسخ : J/Kg.K 138
3- آلیاژی از نقره و مس به جرم 250 گرم را از آب جوش ( تتا= 100 درجه سانتی گراد )خارج می کنیم و درون 300 گرم آب 12 درجه سانتی گراد می اندازیم دمای تعادل 16.42 درجه سانتی گراد می شود درصد نقره و مس را محاسبه کنید ؟
مس C390.6 : SI
نقره C235 : SI
پاسخ : نقره 80 % و مس 20 %
4-در چه دمایی عددی که درجه بندی کلوین را نشان می دهد سه برابر عدد درجه بندی سیلسیوس است ؟
پاسخ : 126.5 درجه سیلسیوس و 409.5 درجه کلوین
5- چند گرم بخار آب 100 درجه سانتی گراد لازم است تا 100 گرم یخ صفر درجه سانتی گراد را ذوب کند ؟
هر کیلوگرم بخار آب به توان6 10 × 2.3
ژول گرما می دهد تا به آب 100 درجه سانتی گراد تبدیل شود.
و هر کیلوگرم یخ به توان 5 10 × 3.4
ژول گرما می گیرد تا به آب صفر درجه سانتی گراد تبدیل شود ؟پاسخ : 12.5 گرم
6- مقداری بخار آب 100 درجه سانتی گراد را در گرما سنجی که محتوی 90 گرم آب 25 درجه سانتی گراد است وارد می کنیم اگر ظرفیت گرمایی گرما سنج برابر 10 کالری بر درجه سانتی گراد باشد معین کنید دمای تعادل را در صورتی که در این عمل 10 گرم بر جرم افزوده شود گرمای نهان ویژه تبخیر آب 536 کالری بر گرم است ؟
پاسخ : 353.5 درجه کلوین
7- یک گرم بخار آب 100 درجه سانتی گراد را در گرماسنجی که محتوی 100 گرم یخ صفر درجه است وارد می کنیم چه مقدار از یخ ذوب می شود ؟ پاسخ : 8/ . گرم
8- چه مقدار گرما لازم است تا یک کیلوگرم یخ 20- درجه را به بخار آب 100 درجه تبدیل کند ؟
ظرفیت گرمایی ویژه یخ 5/ . کالری بر گرم درجه سانتیگراد ، گرمای نهان ویژه ذوب یخ 80 کالری بر گرم ، و گرمای نهان ویژه تبخیر آب 540 کالری بر گرم است . پاسخ : 3066کیلو ژول. تقریباً معادل 730000 کالری
9-اجاقی به مدت 20 دقیقه دمای مقداری مایع را از صفر درجه به 100 در جه می رساند . اگر این اجاق با همان میزان گرمادهی همه آن مایع را در دمای 100 درجه تبخیر کند دمای نهان ویژه تبخیر مایع چقدر است ؟ ظرفیت گرمایی ویژه مایع5/ .کالری بر گرم سانتی گراد است .
پاسخ : 112.5کالری بر گرم 0472.5 کیلو ژول بر کیلوگرم
10- از سوخت هر کیلوگرم زغال 10 × 32.6
ژول انرژی گرمایی تولید می شود در صورتی که 1.3 ژول تلف شده و بقیه صرف گرم شدن 1 تن آب شود و دمای آب را از 15 درجه به 100 درجه برساند چه مقدار زغال مصرف شده است ؟ پاسخ : 16.4کیلوگرم
11- گلوله ای با سرعت 100 متر بر ثانیه به مانع سختی برخورد می کند و تمام انرژی جنبشی آن به گرما تبدیل می شود اگر این گرما صرف گرم شدن خود گلوله شود دمای آن چند درجه بالا می رود ؟
ظرفیت گرمایی ویژه گلوله 100 ژول بر کیلوگرم سیلسیوس است.
پاسخ : 50 درجه سانتی گراد
12- برای تهیه 120 گرم آب 21 درجه چند گرم آب 6 درجه را با چند گرم آب جوش باید مخلوط کرد ؟
در تهران آب 96 درجه به جوش می آید .
پاسخ : 20 گرم آب جوش و 100 گرم آب 6 درجه سانتی گراد .
با سپاس فراوان باز هم خواهشمند است سریعتر پاسخ دهید با تشکر

پاسخ

سلام
پاسخ سوال اول را می توانید در فایل پیوست ببینید.
لطفا سوالات خود را جداگانه مطرح نمایید

با آرزوی موفقیت

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : سه شنبه 4/8/1389 | پاسخ : سه شنبه 4/8/1389 | پیش دانشگاهی | فوق ديپلم | 34 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 1913 بار

تگ ها :

UserName