کد: 74031

پرسش

بیا جواب سوالتونم می دیم اینترنتمونو
نمی دین . البته وقتی جواب می دیم
می گین كه می دین ولی نمی دین تازه
اگه وقت كردید یه بار هم ما رو تو مسابقه روزانه برنده كنید. مردیم از بس جواب دادیم
جایزه نگرفتیم. اگه وقت كردید البته.

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : سه شنبه 6/5/1383 | پاسخ : سه شنبه 6/5/1383 | | | 0 سال | اينترنت رايگان | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName