کد: 73835

پرسش

بنام خدا
چرا در محیط چت برنامه چت برای من قابل استفاده نیست؟
عضودائمی و دارای ویندوز win98se با تمام امكانات فارسی

پاسخ

مشاور : حسيني | پرسش : دوشنبه 5/5/1383 | پاسخ : دوشنبه 5/5/1383 | | | 0 سال | چت | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName