کد: 710

پرسش

در جواب ان دوستی كه بابت مصرف بیت المال به سایت ایراد گرفته بودند باید عرض كنم:** تهاجم فرهنگی تدافع فرهنگی را می طلبد**

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : شنبه 28/10/1381 | پاسخ : شنبه 28/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName