کد: 70554

پرسش

شنیدم سایت هكر زیاد داره!!!!!!

پاسخ

مگر نشریات را نمی خوانید؟ چیزی كه زیاد است ، هكر.
اما در مورد هكرهای تبیان، باید از بخش فنی سوال كنید.

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : شنبه 13/4/1383 | پاسخ : شنبه 13/4/1383 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName