کد: 666917

پرسش

خواهشا نمودار تابع ایگرگ مساوی تانژانت ایكس تقسیم بر یك منهای تانژانت ایكس را خودتان بدون نرم افزار رسم كنید و با كمك جدول تغییرات از جوابی كه دادید هیچی نفهمیدم ضمنا فاصله صفر تا piرعایت نشده نقاط تو ژر و تو خالی همچنین نمودار اصلا واضح نیست خواهشا خودتان یك بار حل كنید.

پاسخ

با سلام
روش رسم نمودار به طور کامل توضیح داده شده است. رسم نمودار را یک بار دیگر برایتان می فرستم.

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : شنبه 9/3/1388 | پاسخ : شنبه 9/3/1388 | پیش دانشگاهی | نا مشخص | 17 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName
x