کد: 666898

پرسش

شتاب جاذبه زمین (G) به چه عواملی بستگی دارد؛ و همچنین چرا جاذبه زمین در تمامی سطح آن یکسان نیست؟

پاسخ

سلام
نیروی گرانشی بین دو جسم از رابطه F=GMM/(R^2) به دست می آید که در این رابطه G ثابت جهانی گرانش، M و M جرم های دو جسم و R فاصله بین آن دو است. اگر بخواهیم نیروی وارد بر جسم از طرف زمین را محاسبه کنیم در این رابطه به جای M جرم زمین را قرار می دهیم. در اغلب موارد چون جسم مورد نظر در نزدیکی سطح زمین است، با تقریب خوبی می توان فاصله R را برابر شعاع زمین(R) در نظر گرفت. بنابراین در بسیاری موارد برای سهولت در محاسبات شتاب گرانشی زمین (G) را برابر GM/(R^2) قرار داده و نیروی وارد بر جسم M از طرف زمین را به صورت F=MG تعریف می کنند. پس شتاب گرانشی زمین فقط به شعاع زمین در آن نقطه بستگی دارد.
موفق و پیروز باشید

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : شنبه 9/3/1388 | پاسخ : يکشنبه 10/3/1388 | پیش دانشگاهی | دانشجو | 27 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 2496 بار

تگ ها :

UserName
x