کد: 666878

پرسش

آیا مثلث متساوی الاضلاع و ذوذنقه متساوی الساقین مركز تقارن دارند؟

پاسخ

سلام.
خیر؛ هیچ کدام از این دو مثلث مرکز تقارن ندارند.
خدانگهدار

مشاور : خانم بافنده | پرسش : شنبه 9/3/1388 | پاسخ : شنبه 9/3/1388 | راهنمایی | راهنمايی | 13 سال | رياضي | تقارن تعداد مشاهده: 92 بار

تگ ها :

UserName
x