کد: 666859

پرسش

چگونه می توان نزد دیگران مجذوب شد؟

پاسخ

با سلام
دوست عزیز اگر می خواهید مجذوب دیگران شوید چنین عمل كنید.
1/ شادی درونی و انرژی مثبت داشته باشید.
2/ حتی در پشت سر افراد بدخواهشان نباشید.
3/ صداقت داشته باشید.
4/ در كمك به آنها از هیچ كاری فرو گذار نمایید.
5// اعتماد به نفس داشته و خود را دوست داشته باشید.
6/ با برنامه زندگی كنید و هدفمند باشید.
7/ در مواقع غیر ضروری انتقاد نكنید.
8/ همدلی كنید و احساسات آنها را درك كنید.
9/ خود را دلسوز برای آنها نشان دهید.

موفق باشید

مشاور : خانم کهتري | پرسش : شنبه 9/3/1388 | پاسخ : سه شنبه 12/3/1388 | تربیت کودک | ديپلم | 19 سال | شیوه های تربیتی | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName
x