کد: 666795

پرسش

از دانشگاه آزاد شهرری
2006 Planning & Functioning of new towns in Iran, Cities, Vol 23, No 6.(ISI)
2006 A Geographical study of Regional Disparity in Iran, The Deccan Geographer, 44,(ISI)
2006 A Study of Sustainable City in Iran, The Deccan Geographer, 44.
2009 A study of iranian new town during pre-and post revolution, IJER, vol.3, no.1, pp.143-154,(ISI)

پاسخ

ارسال شد.
موفق باشید.

مشاور : بخش دانش و فناوری | پرسش : جمعه 8/3/1388 | پاسخ : پنج شنبه 28/3/1388 | | فوق ليسانس | 0 سال | دریافت متن کامل مقالات | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName
x