کد: 666718

پرسش

بازم سلام و ممنون كه به سوالام جواب میدید
اگر دنباله ای همگرا به L باشد می دانیم كه كراندار است. آیا یعنی همیشه هم از بالا هم از پایین، یا فقط از بالا یا فقط از پایین هم میتواند باشد؟

پاسخ

با سلام
در تعریف کراندار بودن، ما قدرمطلق دنباله را درنظر می گیریم. این بدان مفهوم است که هم از بالا و هم از پایین کراندار است.

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : جمعه 8/3/1388 | پاسخ : شنبه 9/3/1388 | پیش دانشگاهی | ديپلم | 18 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName
x