کد: 666602

پرسش

مولاریته وزنی چیست؟

پاسخ

با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی:

عبارتی تحت عنوان مولاریته وزنی در شیمی نداریم. مولاریته و درصد وزنی دو عبارت جدا هستند.

مولاریته
مولاریته یک محلول عبارت است از مقدار مولهای جسم حل شده در یک لیتر از محلول. این غلظت را به صورت میلی مول حل شده در میلی لیتر هم بیان می‌کنند و یکی از پر کاربردترین مفاهیم غلظت در شیمی تجزیه می‌باشد. این تعریف بر اساس حجم کل محلول استوار است. وقتی غلظت محلول بر حسب مولاریته بیان می‌شود، محاسبه مقدار ماده حل شده موجود در یک نمونه معین از محلول آسان است. تعداد مولهای جسم حل شده از تقسیم کردن وزن آن بر حسب GR به وزن فرمولی آن (وزن مولکولی ، وزن اتمی ، وزن یونی) بدست می‌آید.
وزن فرمولی/ وزن جسم حل شده =تعدادمولها G R / LIT لیترمحلول/ مقدارمولهای ماده حل شده=M مولاریته


درصد حجمی
عبارت است از لیترجسم حل شده برلیترمحلول ضربدرصد.

100×لیترمحلول/ لیتر جسم حل شده = V O L %

گرم برحجم
عبارت است از مقدارگرمهای جسم حل شده دریک لیترمحلول. لیترمحلول/ گرم جسم حل شده=C

پیروز و سربلند باشید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 8/3/1388 | پاسخ : يکشنبه 17/3/1388 | پیش دانشگاهی | دانشجو | 21 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName