کد: 65995

پرسش

باسمه تعالی
ضمن خسته نباشی به اطلاع میرسانم
كه انترنت در 1 ماهه گذشته مخصوصا" در چند روزه گذشته وضعیت فوق العاده افتضاحی داشته و دارد به شكلی كه حتی صفحه وب شما رو هم باز نمیكند چه رسد به........
لازم است به عرض برسانم با توجه به رشد لحضه ای تكنولوژی این عقب ماندگی شما باعث تاسف هست كه یه سایت ارزشی گرفتار شده ا ست /
رونوشت: مدیریت عامل جهت اطلاع و اقدام مقتضی

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : يکشنبه 10/3/1383 | پاسخ : يکشنبه 10/3/1383 | | | 0 سال | اينترنت رايگان | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName