کد: 65707

پرسش

آیا استفاده از مطالب تبیان در مقالات و نوشته جاتی كه در كشور به صورت مجله یا روزنامه منتشر می شود اشكال دارد؟

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 7/3/1383 | پاسخ : پنج شنبه 7/3/1383 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName