کد: 65691

پرسش

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیكم
همانطور كه میدانیم و فكر میكنم فرموده پیامبر اكرم (ص) باشد: برای هر حقی حقیقتی است.
به نظرم ترسیدن یا همان خوف از خدا باید حق باشد ... حقیقت این حق چیست ؟
پرستش خدا حق است ... حقیقت این حق چیست ؟
حب اهل بیت (ع) حق است ... حقیقت این حق چیست ؟
نیكی به والدین حق است ... حقیقت این حق چیست ؟
مبارزه با ابلیس (لعنةالله علیه) حق است ... حقیقت این حق چیست ؟
اگر بین شما باشم برای گرفتن پاسخ كامل، صبر میكنم.
والسلام

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
با استفاده از برداشت هایی كه از مضمون روایات می شود، می توان این گونه به سؤال ها شما پاسخ داد:
1. خوف از خدا باید چنان باشد كه از بابت آن خواب و آرامش از آدمی سلب گردد، و به صورتی باشد كه پیوسته با كمال دقت، مراقب اعمال خود بوده كه مبادا ذره ای از چهارچوب مقررات تعیین شده از طرف خداوند تخطّی شود؛ مانند خوفی كه از حاكم مستبد و قدرتمندی كه همیشه و همه جا انسان را زیر نظر دارد، و یا مربی سخت گیری كه كوچك ترین تخلف را تحمل نمی كند، و به سبب آن آدمی با تمام حواس خود سعی بر آن دارد كه مواظب خود باشد.
2. حقیقت پرستش آن است كه توحید تنها در عبادت نباشد، بلكه در همه زوایای ربوبیت الهی باشد. در بُعد ربوبی می بایست انسان به جایی برسد كه در برابر اراده مطلقه خداوند هیچ نیروی را دخیل در سرنوشت خود نداند، و همچنین اسباب و علل مادی را در خوشبختی و بدبختی خود موثر و دخیل نداند، و وجود باری تعالی را تنها ولی نعمت خود تلقی نماید، و از هیچ عاملی ترس، و یا به هیج موجودی امید نداشته باشد.
"موحد چه در پای ریزی زرش
چه شمشیر هندی نهی بر سرش"
"امید و هراسش نباشد ز كس
بر این است آیین توحید و بس"
3. حقیقت حُبّ اهل بیت(ع) آن است كه آنان در همه زوایای حیات الگو و اسوه باشند. ایمان به آن كه آنان معیار انسانیتند، و نه تنها بازگو كننده احكام شرع.
بنابر توصیه های آنان حقیقت حب اهل بیت اطاعت از دستورات آن بزرگواران و حركت در مسیر عملی و فكری آنان است. به عبارت دیگر، صرف ابراز احساسات بدون رعایت جنبه های عملی، شرط محبت نخواهد بود.
4. حقیقت نیكی به والدین همان حفظ حرمت آنان، در چهارچوب مسائل شرعی، و رفع نیازهای مادی و معنوی آنان و محبت و رسیدگی به آنان است؛ به طوری كه هیچ عاملی(مشغله های زندگی، همسر و فرزندان و اقوام و دوستان) مانع انجام این تكالیف نگردد.
5. مبارزه با ابلیس به معنای ترك علاقه به دنیایی است كه همه هم ابلیس و القائات و وسوسه های او برای جلب توجه ما به آن است. و حق مطلب در این راه، همان استعاذه مداوم به خداوند است؛ كه بدون دستگیری خدا، هیچ عاملی به تنهایی كارساز نیست؛ ولو كارهای نیك ـ از قبیل اراده، كنترل بر خود، سرگرم بودن به كار و فعالیت، نیكی و احسان به نیازمندان و خویشان ـ باشد، اگر چه اینها به خواست الهی می توانند در دستگیری خدا موثر باشند، آنچنانكه در روایات به آن اشاره شده است.
كامروا باشید.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : پنج شنبه 7/3/1383 | پاسخ : شنبه 16/3/1383 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName