کد: 65077

پرسش

یك قسمتی رابه مسائل سیاسی ویك قسمت را نیز به مداحان اختصاص دهید.
با تشكر سمیرا

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : يکشنبه 3/3/1383 | پاسخ : يکشنبه 3/3/1383 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName