کد: 64792

پرسش

بسمه تعالی
چرا شما كه قصدتان از ایجاد این شبكه یك كار فرهنگی و ارزشی است اقدام به معرفی دیگر اینترانت های موجود در كشور كه جوانان می توانند از آن ها استفاده كنند نمی كنید.

پاسخ

مشاور : گلچين فر | پرسش : جمعه 1/3/1383 | پاسخ : جمعه 1/3/1383 | | | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName