کد: 64341

پرسش

چرا مسولین فعلی الم÷یك میتوانند تعیین كنند 2012 در كجا باشه ایا محدودیتی وجود ندارد ؟
كسانی كه بعدها بجای همینها می ایند حق ندارند بازیهای دوره های خود را تصمیم گیری كنند؟

پاسخ

سلام
از انجائیكه این رویداد جزو بزرگترین مسابقات بزرگ ورزشی جهان است مستلزم و نیازمند تداركات و برنامه ریزی و هماهنگی های بسیار پیشرفته و گسترده است لذا ضروری است تا میزبانان اینگونه مسابقات از پیش تعیین شده باشند و بطبع مسئولین بعدی هم میزبانان دوره های بعد را مشخص می كنند

مشاور : بابائي | پرسش : سه شنبه 29/2/1383 | پاسخ : سه شنبه 5/3/1383 | | | 0 سال | اطلاعات ورزشی | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName