• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 63911

پرسش

برای مسجدمان میخواهیم یك نشریه 1یا2 صفحه ای چاپ كنیم چه مطالبی بهتر است در آن آورده شود؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
باید توجه كنید كه نشریه تان را برای چه مخاطبی می خواهید تهیه كنید. پس از شناخت مخاطب، به شناخت نیازها و سؤال های او بپردازید. الزاماً این دو یكی نیستند، برخی مواقع انسان پرسش هایی دارد كه تا حل نشود، گام بعدی در دینداری و... را برنمی دارد، اما نیازهای واقعی او چیزهای دیگری است؛ ولی در هر حال باید به سؤالها پاسخ گفت.
یكی از چیزهایی كه باید مورد توجه قرار گیرد آسیب شناسی مخاطب است؛ برای مثال باید بررسی كنید بچه های مسجدی یا به خصوص بچه های مسجد شما، به چه نوع آسیب های دینی دچار هستند كه احیانا مانع از كمال و رشد بیشتر آنان می شود؟
لیست كردن این سه بخش(سؤال ها، نیازها، آسیب ها) بهترین رهنمون برای كارهای شما است. پاسخ به سؤالات و تبیین درست نیازها و پاسخ های آن و تصحیح آسیب ها بهترین كار برای نشریه شما می تواند باشد.
نكته دیگر در این نشریات همراه كردن آن با شادی و جذابیت و زیبایی است. حتی المقدور با سلامت و پاكی نیت شادی های دینی خود را به مخاطبین انتقال دهید.
در صورت وجود ابهام و یا پرسشی با ما مكاتبه نمایید.
با التماس دعا.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 26/2/1383 | پاسخ : پنج شنبه 7/3/1383 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 52 بار

تگ ها :

UserName