کد: 63184

پرسش

گویا كردن رادیكالها

پاسخ

با سلام
اگر ممکن است سوال خود را واضح تر بیان نموده و حتی الامکان آن را در قالب یک مسئله مطرح نمایید. از گویا کردن رادیکال چندین منظور برداشت می شود که هر کدام توضیح زیادی می طلبد.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 20/2/1383 | پاسخ : دوشنبه 4/3/1383 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 152 بار

تگ ها :

UserName