کد: 631616

پرسش

1-كار برد نقطه ذوب در صنعت چیست؟
2-عوامل موثر در نقطه ذوب چیست؟چرا؟
3-تفاوت نقطه ذوب انواع جامدات چیست؟چرا؟
ممنوم میشم اگه بتونید تا فردا جواب این سوالات رو بدین

پاسخ

با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی:

1- در صنعت از نقطه ذوب استفاده های فراوانی می شود از جمله در تهیه ی کامپوزیتها ، آلیاز ها و صنایعی مانند لحیم کاری

2- دمای ذوب و دمای جوش یک ماده به نیروهای بین مولکولی در آن ماده بستگی دارد. دمای ذوب موادی که نیروی بین مولکولی ضعیف دارند، پایینتر از دمای ذوب موادی است که نیروی بین مولکوولی قویی دارند. بنابراین نقطه ی ذوب تنها به میزان نیروهای بین مولکولی وابسته است. اما نقطه جوش علاوه بر نیروهای بین مولکولی به فشار خارجی نیز بستگی دارد.

در مورد موادقطبی، نیروهای بین مولکولی شامل پیوندهای قوی قطبی-قطبی می باشد درحالیکه در مورد مواد ناقطبی، نیروهای بین مولکولی شامل نیروهای واندروالسی است،
بنابراین در مواد ناقطبی نقاط ذوب و جوش به میزان نیروهای بین مولکولی یا نیروهای واندروالسی بستگی دارد. قدرت نیروهای واندروالسی به سه عامل بستگی دارد.
1- میزان قطبی بودن مولکول، هر چه مولکول ها قطبی تر باشند، جاذبه ی میان آن ها قوی تر است.
2- جرم یا حجم مولکول ، هر چه مولکولها بزرگتر باشند، نیروهای واندروالسی بین آنها بزرگتر و قویتر می شود. زیرا مولکولها سطح تماس بیشتری با یکدیگر دارند.
3- شکل فضایی مولکول ، هر چه مولکولی مسطح تر باشد، سطح تماس آن با سایر مولکول ها بیشتر شده، قدرت نیروهای واندروالس میان آنها افزایش می یابد.


3- انواع جامدات
انواع جامدات بلورین عبارتند از:
الف: بلورهای یونی مانند نمك سدیم كلرید است كه از كنار هم قرار گرفتن یونهای مثبت سدیم و یونهای منفی كلر به وجود می‌آید. به علت اینکه نیروهای بین یونها بسیار قوی و از نوع جاذبه الکتروستاتیک می باشد، این نوع جامدات نقطه ذوب بالایی دارند اما نقطه ذوب آنها از جامدات شبکه ای که در پایین توضیح آن آمده است کمتر می باشد.
ب: بلورهای مولكولی، بلورهای مولكولی از كنار هم چیدن مولكولها به وجود می‌آیند. اما در این جامدات نیروهای بین مولكولی كه مولكولها را كنار یكدیگر نگاه می‌دارند، به اندازه نیروهای الكتروستاتیكی در بلورهای یونی، پرقدرت نیستند. به همین دلیل بلورهای مولكولی نرم هستند و دارای نقطه ذوب پایین و معمولا" كمتر از 300 درجه سانتیگراد می‌باشند. به طور كلی، مواد مولكولی، در حالتهای مایع و جامد، رسانای الكتریسیته نیستند. به عنوان مثال می‌توان از جامد مولكولی ید نام برد كه در آن مولكولهای غیرقطبی I-I به وسیله نیروهای ضعیف لاندن در كنار یكدیگر نگه داشته شده‌اند.
ج: بلورهای شبكه‌ای، در این بلورها، اتمها با شبكه‌ای از پیوندهای كووالانسی به یكدیگر متصلند. كل بلور را می‌توان مانند یك مولكول عظیم در نظر گرفت. الماس مثالی از این بلور است. در الماس، اتمهای كربن به وسیله پیوند كووالانسی در یك ساختار سه بعدی به هم متصل هستند. موادی از این نوع دارای نقاط ذوب بالایی می‌باشند و فوق‌العاده سخت هستند، زیرا برای از بین بردن ساختار بلوری آنها باید تعداد زیادی پیوند كووالانسی شكسته شود. بلورهای شبكه‌ای رسانای الكتریسیته نیستند. این نوع بلورها دارای بالاترین نقطه ذوب هستند. به عنوان مثال الماس دارای نقطه ذوب 3550 درجه سانتیگراد می باشد.
د: بلورهای فلزی، الكترونهای خارجی اتمهای فلزات سست می‌باشند و در یك بلور فلزی آزادانه حركت می‌كنند. بخش باقیمانده از اتمهای فلز، یونهای مثبت، مكانهای ثابتی را در بلور اشغال می‌نمایند. ابر منفی الكترونهای آزاد كه گاهی گاز الكترون یا دریای الكترون نیز نامیده می‌شوند، مسؤل نگه داشتن بلورها به یكدیگر است. این نیروی پیوستگی به پیوند فلزی موسوم است. پیوند فلزی، پیوندی قوی است. بیشتر فلزات دارای نقاط ذوب و چگالی بالا هستند. برخلاف بلورهای یونی، در بلورهای فلزی مكان یونهای مثبت را می‌توان بدون از بین بردن بلور تغییر داد. علت این امر توزیع یكنواخت بار منفی است كه در اثر حركت آزادانه الكترونها ایجاد می‌گردد. از این رو، بیشتر بلورهای فلزی به سادگی تغییر شكل می‌یابند و اغلب آنها قابلیت چكش‌خواری (شكل پذیری در اثر ضربه) و مفتول شدن (تبدیل شدن به سیم در اثر كشیدگی) را دارند. حركت آزادانه الكترونها در بلور فلزی سبب می‌شود كه اغلب فلزات رساناهای الكتریسیته خوبی باشند. مثال بلور فلزی، انواع فلزات مس، آلومینیم، سدیم و ... می‌باشد.

پیروز و سربلند باشید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 19/12/1387 | پاسخ : جمعه 23/12/1387 | پیش دانشگاهی | نا مشخص | 19 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 5011 بار

تگ ها :

UserName