• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 63117

پرسش

ش»آ ]یلی گلآبی تشریف دارید

پاسخ

ما معتقدیم در صورتیکه بتوانیم سوالها را به موقع و صحیح پاسخ بدهیم تازه به مقام گلابیت نائل می شویم. اکنون خوشحالیم که این مقام از جانب شما دوست عزیز به ما داده می شود.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : يکشنبه 20/2/1383 | پاسخ : دوشنبه 4/3/1383 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 61 بار

تگ ها :

UserName