کد: 62908

پرسش

برای یاد گیری فرمولهای كتاب چه روشی را پیشنهاد میكنید

پاسخ

شما ابتدا باید فرمولها را خوب بفهمید و سپس با حل سوالات ساده فرمولها را یاد بگیرید .
حفظ كردن فرمولها به تنهایی نمی تواند به شما كمكی كند .
پس ابتدا فرمولها را خوب بفهمید یعنی اینكه هر كدام از عبارتها به چه علتی در فرمول وجود دارد . حتما با این روش فرمولها را تا چندین سال می توانید در ذهن خود نگه دارید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 19/2/1383 | پاسخ : شنبه 19/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName