کد: 62769

پرسش

لنف چیست ؟

پاسخ

مایع شفاف و زرد روشن كه در رگهای لنفی جریان دارد و از مایع میان بافتی منشاء گرفته . و بیشتر از سلولهای لنفوسیت تشكیل شده.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : پنج شنبه 17/2/1383 | پاسخ : دوشنبه 21/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 33 بار

تگ ها :

UserName