کد: 62731

پرسش

اگر بعد مكعبی را نصف كنیم آنگاه حجم آن .....حجم اول است.

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 17/2/1383 | پاسخ : شنبه 19/2/1383 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName