• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 62292

پرسش

می خواستم كمی در مورد حدود نگاه كردن
بدانم . تا چه حدی می توان به فرد نامحرم نگریست ؟

پاسخ

دوست عزیز!
آنچه اشكال دارد نظر غیر متعارف و یا با شهوت و یا ریبه به نامحرم است. بعضی از فقها بیش از یك نظر را هم مطلقا منع كرده اند.
خداوند متعال در قرآن كریم می فرماید: «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم و...» یعنی ای پیامبر! بگو به مردان مؤمن تا چشمها از نگاه ناروا بپوشند و... .(نور/30)
این آیه شریفه در مورد نظر و نگاه كردن مؤمنین به غیر است، و حیای در نگاه را به آنان تذكر می دهد.
حیای در نگاه شامل سه جنبه و جهت می باشد:
1- جهت كمیت نظر (تعداد نگاه)
2- كیفیت نظر (نوع و چگونگی نگاه مانند خیره و عمیق شدن در نگاه و همچنین به قصد شهوت)
3- متعلق نظر (موضعی از بدن كه به آن نگاه می شود).
در همه این موارد باید رعایت حیا بشود، یعنی نگاه به نامحرم نباید بیش از حد متعارف و معقول تكرار شود، و همچنین به قصد لذت و به صورت خیره نباشد، و هكذا موضعی كه به آن نگاه می شود از مواضعی نباشد كه در حالت عادی پوشانده می شود.
شاید بتوان گفت: از نظر عقلایی ـ با توجه به آنچه در آیه قرآن گفته شد ـ نگاه به نامحرم، اگر بدون هیچ توجیه معقول و مشروعی باشد، از نگاه دوم به بعد دارای اشكال است. ولی اگر توجیه معقول و مشروعی دارد ـ به عنوان مثال در موقع صحبت كردن كه در صورت متعارف و معمول، و حتی برای احترام به طرف مقابل، تا بداند به صحبت او توجه می شود، می توان بیش از یك نگاه هم كرد، ولی با رعایت همان جوانب سه گانه فوق.
از سوی دیگر در روایات ما برای زنان مسلمان حرمتی مقرر شده كه حفظ و محدودیت نگاه به آنان را ـ نه به جهت فوق الذكر(حیای در نگاه) بلكه ـ به جهت حرمت مسلمانیشان لازم الرعایه می داند. طبعا این نكته اضافی در باره غیر مسلمان صادق نیست.
این خصیصه اخیر، در باره زن مسلمانی هم كه خود رعایت حجاب نمی كند و اگر به او تذكر هم داده شود متنبه نمی شود و بر تخلف خود پافشاری می نماید، جاری نیست.
در روایت است كه نگاه به بیابان نشینان و كسانی كه به نهی از منكر كشف حجاب توجه نمی كنند، فی نفسه اشكال ندارد. ولی باز هم آیه رعایت حیا، با زوایای سه گانه اش، بر ما لازم است. یعنی با این حال كه آنها مراعات حجاب اسلامی را نمی كنند، نمی توان گفت كه پس آزادیم به هر مقدار و به هر نحو نگاه و به هر جای از بدن آنها كه بخواهیم نگاه كنیم، زیرا در هر صورت، آن موارد سه گانه و بطور كلی حیای در نگاه باید رعایت شود.
پس فرق زنان محجبه با غیر آنان در آن است كه زنان با حجاب از حرمت خاصی برخوردارند، و نگاه به آنان می بایست با لحاظ این حرمت خاص باشد. شاید روایاتی كه بیش از یك نگاه را به هر حال مجاز نمی داند، ناظر به همین مسئله حرمت زن مسلمان باشد. ولی این لزوم رعایت حیای اسلامی را از جانب مردان، در همه موارى و مواضع، منتفی نمی سازد.
در انتها باید گفت آیه فوق الذكر اختصاص به نگاه به زنان هم ندارد، بلكه رعایت حیا
را در نظر به همه انسانها لازم می كند. تنها مصادیق این حیا در مورد مرد و زن متفاوت است.
مسلمان در هر حال با حیا است.
امیدواریم جواب ما به اندازه لازم واضح و روشن بوده باشد.
در صورت وجود هر ابهام و سؤالی، باعث خرسندی ما است كه آن را برای ما ارسال نمایید.
پیروز باشید.
مشاوره مذهبی_ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : دوشنبه 14/2/1383 | پاسخ : يکشنبه 27/2/1383 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 70 بار

تگ ها :

UserName