کد: 62033

پرسش

رشته ی برق صنعتی در هنرستان تا كجا ختم می شود؟

پاسخ

مشاور : ۰ کشاورز | پرسش : يکشنبه 13/2/1383 | پاسخ : يکشنبه 13/2/1383 | | | 0 سال | فني و حرفه اي | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName