کد: 61943

پرسش

سعید در فارسی به چه معنا است

پاسخ

با سلام
سعید در فارسی یعنی خوشبخت

مشاور : مجتبي رضواني | پرسش : شنبه 12/2/1383 | پاسخ : سه شنبه 26/3/1383 | | | 0 سال | هنري | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName