کد: 61847

پرسش

شما برای جذب اعتماد اعضا یی كه باید همه ی اطلاعات شخصی شان را به شما داده اند دیده اید.آیا این اطلاعات مورد سوء
استفاده افراد سود جو قرار نمی گیرد؟

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : شنبه 12/2/1383 | پاسخ : شنبه 12/2/1383 | | | 0 سال | اينترانت | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName