کد: 61732

پرسش

چرا فونت قسمت تست افسردگی نامشخص است و قابل خوندن نیست؟

پاسخ

مشاور : حسيني | پرسش : جمعه 11/2/1383 | پاسخ : جمعه 11/2/1383 | | | 0 سال | فني سايت | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName