کد: 61586

پرسش

من در قسمت چت دچار مشكل هستم و هرچه كانكت میكنم كانكشن فیلد میشود.

پاسخ

مشاور : حسيني | پرسش : پنج شنبه 10/2/1383 | پاسخ : پنج شنبه 10/2/1383 | | | 0 سال | چت | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName