• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 61566

پرسش

آیا اگر یك خازن پر را به اختلاف پتانسیل جدیدی وصل كنیم بار خازن خود را با اختلاف پتانسیل جدید تطبیق می دهد یا این كه بار جدیدی به آن اضافه میشود؟

پاسخ

بستگی دارد كه خازن چگونه به مدار بسته شود .
اگر جهت جریان مخالف با جهت اصلی باشد ، اختلاف پتانسیل كاهش می یابد .
دقیقا مانند اینست كه شما یك باطری به غیر از باطری اصلی به مدار اضافه كنید . اگر جهتها یكی باشد اختلاف پتانسیل افزایش می یابد و اگر جهتها یكی نباشد كاهش .
البته یادتان نرود كه شرایط مدار نیز بسیار مهم است یعنی اینكه مدار سری است یا موازی و اینكه اختلاف پتانسیل چه قسمتی از مدار مورد نظر شماست ، اختلاف پتانسیل خازن نسبت به قسمت مورد نظر مدار بیشتر است یا كمتر و...

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : پنج شنبه 10/2/1383 | پاسخ : شنبه 12/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 37 بار

تگ ها :

UserName