• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 61528

پرسش

تعمیم بردار دو بعدی به بردار سه بعدی چگونه خواهد بود ؟ تعمیم بردار به چهار بعد چه طور ؟ به n بعد چه طور؟

پاسخ

یک برار در هر فضایی ( یک بعدی – دو بعدی و n بعدی) نشان دهنده حرکت یک شیء است.
مثلا در حالت یک بعدی که ما تنها یک خط داریم بردارهای ما یک مولفه ای هستند و یک بردار مثل 4+یعنی این که یک شیء در جهت مثبت محور 4 واحد به جلو حرکت کند.
در حالت دو بعدی بردار (2- و3) یعنی یک شِی 3 واحد در جهت مثبت محور x ها و 2 واحد در جهت منفی محور y ها حرکت کند.
در حالت سه بعدی و n بعدی نیز دقیقا یک بردار به همین مفهوم به کار میرود یعنی هر مولفه آن نشاندهنده تغییراتی است که یک شی متحرک تحت آن بردار باید انجام دهد . اگر علامت مولفه مثبت باشد تغییرات در جهت مثبت محور و اگر علامت مولفه منفی باشد تغییرات در جهت عکس محور خواهد بود.

مشاور : سروشي | پرسش : پنج شنبه 10/2/1383 | پاسخ : جمعه 2/5/1383 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 79 بار

تگ ها :

UserName