کد: 61034

پرسش

لطفا نوع مبنی ضمیر < انا="">> را
از نظر :(فتح - ضم - كسر - رفع ) با دلیل مشخس كنید .

پاسخ

رجوع كنید به سوال كد 58263 . موفق باشید.

مشاور : دباغيان | پرسش : دوشنبه 7/2/1383 | پاسخ : سه شنبه 8/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 40 بار

تگ ها :

UserName