• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 61009

پرسش

به نام خدا
با سلام وخسته نباشید
در یكی از تست های شیمی كنكورپارسال یك سلول گالوانی نقره-مس را داده است و بعد پرسیده است كه جهت حركت كاتیون ها در الكترود نقره از كدام سمت به كدام سمت است و بعد پاسخ این بوده است كه از سمت پل نمكی به محلول است.مگر كاتیون ها هم از پل نمكی عبور میكنند؟ با تشكر

پاسخ

كاتیونها به هیچ وجه نمی‌توانند از پل نمكی عبور نمایند. اگر چنین اتفاقی افتد، كاتیون مربوط به كاتد به سمت الكترود آند رفته ، مستقیماْْ از آن الكترود، الكترون گرفته و احیا می‌شود و به جای اینكه الكترون‌ها از مدار خارجی بگذرند، با تماس مستقیم الكترون ردوبدل می‌شود و دیگر جریانی از سلول به دست نمی‌آید. اینكه در پاسخ تست آمده است جهت حركت كاتیون ها در الكترود نقره از سمت پل نمكی به محلول است، منظور این است كه كاتیونهای نقره كه در اطراف الكترودی كه در سلول نقش كاتد را ایفا می‌كند، پس از اینكه از الكترود كاتد الكترون گرفته و احیا شدند، به صورت فلز روی الكترود نقره می‌نشینند، درنتیجه تعداد كاتیونهای نقره در اطراف الكترود كم می‌شود، از اینرو یونهای نقره بیشتری از سمت پل نمكی (كه در اطراف پل نمكی قرار گرفته‌اند، نه اینكه از آن عبور كرده‌اند) به محوطه‌ی پیرامون كاتد می‌آیند تا جای یونهای حذف شده را بگیرند.
برعكس در آند كه فلز مس اكسید می‌شود و اتم‌های آن الكترون از دست داده و به صورت كاتیون وارد محلول می‌شوند، برای اینكه كاتیونها در محیط پیرامون آند تجمع نكنند، حركت كاتیونها در نیم‌سلول آندی از سمت آند به سمت پل نمكی است. در این سؤال تنها جهت حركت مد نظر است، نه عبور كاتیونها از پل نمكی.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 7/2/1383 | پاسخ : پنج شنبه 10/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 69 بار

تگ ها :

UserName