کد: 590803

پرسش

با سلام چگونه می توان جرم زمین را اندازه گیری کرد؟

پاسخ

سلام

دو جسم به علت جرمی که دارند بر هم نیرو وارد می کنند. مقدار این نیرو از رابطه درون فایل پیوست بدست می آید. اگر نیرویی که زمین بر یک جسم مشخص وارد می کند (یعنی همان وزن جسم) را اندازه بگیریم، با استفاده از این رابطه می توانیم جرم زمین را محاسبه کنیم.

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : چهارشنبه 27/9/1387 | پاسخ : چهارشنبه 4/10/1387 | دبیرستان | نا مشخص | 12 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 50 بار

تگ ها :

UserName