کد: 589

پرسش

كتابخانه حوزه بسیار پربار اما نامرتب می باشد خواهشمندیم در چیدن كتب تجدید نظر فرماءید

پاسخ

چشم.

مشاور : طالبی | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName